Data Protection Software

 View Only

Demo: IBM Spectrum Protect 10.1.6 on AWS: EC2 protection

 • 1.  Demo: IBM Spectrum Protect 10.1.6 on AWS: EC2 protection

  Posted Tue October 20, 2020 10:13 AM

  IBM Spectrum Protect 10.1.6 on AWS: EC2 protection - Demo

  This demo shows how to enable EC2 snapshot protection when installing Spectrum Protect Plus 10.1.6 via AWS marketplace.

  https://youtu.be/IJN51yej5oA  ------------------------------
  SANDRA TERESA PELÁEZ ANGELES
  Portfolio Marketing - Modern Data Protection
  IBM Storage
  ------------------------------