Profile

Phòng khám benh xa hoi

Phòng khám bệnh xã hội

Contact Details

Phòng khám bệnh xã hội

Bio

Phòng khám bệnh xã hội quy tụ những y bác sĩ giỏi ở các bệnh viện lớn, làm việc lâu lăm trong ngành và các cơ sở về bệnh xã hội, được cộng đồng cũng như đồng nghiệp công nhận về tay nghề khám và chữa bệnh xã hội.